A-Tím

Tréner                                               

Meno: Tomáš Boháčik
Licencia: T-UEFA A

Vedúci družstva

Meno: Ján Hriň

Issf tímový manažér

Meno: Andrej Pipiška

 

Lekár

Meno: Marian Mózer

Masér

Meno: Maroš Bunganič

Bezpečtnostný manažér

Meno: Róbert Imrovič

Tabuľku najdete tu!

Súpisku najdete tu!

Program najdete tu!

Zanechajte správu