U-6

Tréner

Meno: Tatiana Novenková
Kontakt: +421 905 704 137

Charakteristika vekovej kategórie U6

 • schopnosť sústrediť sa u detí v tomto veku len na krátku dobu, pochopia len jednoduché pravidlá, stručne a rýchlo vysvetlené, nechápu alebo zabúdajú
 • väčšina je individuálne orientovaná ( ja, moja lopta , … ), tímová spolupráca takmer neexistuje, pri hre do 20s vzniká jedna veľká kopa ....... voľme malé formy 2/2, 3/3, 4/4
 • neprihrávajú – nechať ich, snažiť sa naučiť základy ovládania lopty, nebáť sa hrať s loptou a nezbavovať sa jej, prihrávky môžu byť v tomto veku kontraproduktívne
 • deti sú zraniteľné nadávkami, výčitkami ..... chváliť (ale bez zbytočných odmien za víťazstvo), povzbudzovať, bez tlaku, stresu
 • malý zmysel pre tempo, rýchlo sa unavia, ale rýchlo obnovia ..... vhodné intervaly zaťaženia a odpočinku
 • dodržiavať pitný režim
 • ukážka je lepšia ako dlhé vysvetľovanie

Tréningové prvky

 • veľa chlapcov neprišli sami od seba – našou úlohou je získať ich pre futbal, umožniť im hru a zábavu
 • pokiaľ to je možné, každú aktivitu, cvičenie robiť s loptou
 • dominovať by mala zábava, variabilné cvičenia, snažiť sa udržať pozornosť detí
 • výkonnostné skupiny - rozdeliť podľa výkonnosti kvôli tomu, aby každý robil cvičenia so seberovnými
 • pitný režim
 • malé formy fotbalu 1/1, 2/2, 3/3, 4/4
 • podporujeme kvalitný prvý dotyk s loptou, nech ju pekne spracujú, udržia a vedú – na prihrávku je čas
 • nepestujeme posty, maximálna tvar ( trojuholník, štvorec )
 • pri hre nenútime dodržiavať postranné čiary

Hlavný cieľ

 • individuálny vývoj
 • zábava

Taktika

 • bez rúk, uvedomiť si potrebu práce s loptou na nohe
 • pochopenie a uvedomovanie si vlastnej a súperovej bránky

Technika

 • vedenie lopty
 • spracovanie po zemi
 • úvod do streľby

Kondícia

 • všeobecný rozvoj bez zamerania v rámci hier

Zanechajte správu