2% DANE

DARUJ 2% ZO SVOJICH DANÍ FUTBALOVÉMU KLUBU V LUČENCI

A máme tu zase obdobie ročných zúčtovaní dane a podávania daňových priznaní a s tým aj možnosť poskytnutia 2% daní na registrované organizácie. V prípade poukázania 2% z daní pre MŠK Novohrad Lučenec ju premieňate na podporu detí a fungovania UTM ?‍??‍♀️?
Aj my MŠK NOVOHRAD Lučenec sme registrovaný prijímateľ 2 % daní.
ĎAKUJEME ??⚽️!!!

Postup na poukázanie 2 % z dane
Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska/

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: MŠK NOVOHRAD Lučenec
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42308062
Sídlo: Mierová 13/305, 984 01 Lučenec

Bankové spojenie: SK17 0900 0000 0050 4526 0503

VIDEO

Znamená darovať  2% platiť vyššiu daň ?

https://youtube.com/shorts/L2MnCJFmPLY?si=XD_ayFficSWRNyj8