Kontakt

Názov: MŠK NOVOHRAD Lučenec
Adresa, PSČ: Športová 1, 984 01 Lučenec
Tel.: 0948 188 377
E-mail: sknovohrad@gmail.com
IČO: 42308062
DIČ: 2023836848
Štatutárny zástupcovia: Ing.Miroslav Beran, Mgr. Jozef Mochnacký, Ján Divald, Peter Imre
Organizačno-právna forma: občianske združenie – nezisková organizácia
Bankové spojenie: SK17 0900 0000 0050 4526 0503
Bankové spojenie: SK64 0900 0000 0051 2545 5183

Funkcionari MŠK Novohrad Lučenec 

PREDSEDA MŠK Novohrad Lučenec

Ing. Miroslav Beran 

+421 905 188 377

ŠPORTOVÝ RIADITEĽ

Mgr. Vojtech Kováč

+421 907 610 145

Môžete nás kontaktovať TU!