Kontakt

Názov: MŠK NOVOHRAD Lučenec 2013
Adresa, PSČ: Športová 1, 984 01 Lučenec
Tel.: 0948 188 377
E-mail: sknovohrad@gmail.com
IČO: 42308062
DIČ: 2023836848
Štatutárny zástupca: Miroslav Beran tel.: 0905 188 377
Organizačno-právna forma: občianske združenie – nezisková organizácia
Bankové spojenie: SK17 0900 0000 0050 4526 0503
Bankové spojenie: SK64 0900 0000 0051 2545 5183
Môžete nás kontaktovať TU!