O klube

MŠK Novohrad Lučenec vznikol ako občianske združenie v júli roku 2013. Je nástupníckym klubom po klube LAFC Lučenec. Od začiatku bola hlavnou myšlienkou klubu práca s mládežou. Počas niekoľkých rokov sa rýchlo podarilo vybudovať pevnú štruktúru a systém mládežníckych družstiev od najmenších prípraviek až po dorastenecké družstvá. V klube sú vytvorené vekové kategórie od U7 po U19 a kategória dospelých. Celkovo ide, vrátane dievčat, o 12 mládežníckych kategórií a kategóriu dospelých, ktoré zabezpečujú na odbornej úrovni kvalifikovaní tréneri. To, že sa v klube s mládežou pracuje na vysokej úrovni sa potvrdilo už v sezóne 2020/2021, kedy klub splnil všetky kritériá licenčného konania a po dvoch rokoch v pozícii Grassroots čakateľa mu bola pridelená licencia Útvaru talentovanej mládeže. Žiacke kategórie postúpili do najvyššej súťaže – 1. ligy a v tom istom roku postúpili aj dorastenecké družstvá do najvyššej 2. ligy. Spolu s účinkovaním prípraviek v 1. lige STRED a družstva dospelých v najvyššej krajskej súťaži sa tak klub stal nastabilnejším a najkvalitnejším klubom celej južnej časti stredoslovenského regiónu. V súčasnosti eviduje približne 280 hráčov vo všetkých vekových kategóriách.
Cieľom klubu je fungovať ako kompaktný športový subjekt, ktorý koncepčnou prácou s mládežou v rámci mesta Lučenec, Novohradu a blízkeho okolia, bude vychovávať mladé futbalové talenty a ponúkne im tak vštepením plnohodnotných základov futbalu spektrum možností v ich ďalšom športovom napredovaní.

? | Futbalový klub MŠK NOVOHRAD Lučenec predstavuje pri príležitosti 10. výročia založenia klubu svoje NOVÉ LOGO?⚽️?

? | Cieľom výmeny loga je prezentovať klubovú existenciu od roku 2013, oslavy okrúhlych 10. rokov na futbalovej mape Slovenska a ukázať, že sme moderný, inovatívny, úspešný klub a zároveň symbolizujeme napredovanie a vývoj nášho MŠK NOVOHRAD Lučenec?⚽️?
? | Za desať rokov sme vybudovali klub, v ktorom si môže spoločne vychutnať radosť z futbalu takmer 300 futbalistov a futbalistiek. Vytvorili sme novú víziu futbalu v regióne Novohrad. Od pôsobenia najmenších v “lige prípraviek”, dosiahnutie licencie “Útvaru talentovanej mládeže”žiackych kategórií (ÚTM), následne postup dorasteneckých družstiev do kvalitnej “II.Ligy – Východ”, až po kvalifikovanie sa A- Teamu do novej “III.Ligy – Východ”. Tieto dosiahnuté ciele poskytujú našim hráčom slušné futbalové zázemie. A preto súčasťou nášho rastu a vývoja a modernizácie je nové logo, ktoré bude v roku 2023 postupne zapracované do všetkých klubových štruktúr marketingu, reklamy, a prezentácie klubu.