Partnerstvo MŠK Novohrad Lučenec a Finportal

 

MŠK Novohrad Lučenec sa podarilo uzavrieť obchodnú spoluprácu medzi MŠK Novohrad a spoločnosťou Finportal a.s., táto spolupráca by mala byť dlhodobá a obojstranne výhodná. V klube nám záleží na zdraví a poistení našich hráčov resp. členov.

Najväčší slovenský broker pool Finportal zavŕšil rok 2022 opäť s výrazným rastom
Bilancia výsledkov spoločnosti za rok 2022 hovorí o tom, že broker pool Finportal patrí aj v neistých časoch, vďaka udržaniu si rastu, medzi lídrov na trhu. Vďaka vstupu nového akcionára NN Group, sa Finportal stal súčasťou jedného z najstarších finančných domov v Európe a zároveň jedným s finančne najstabilnejších samostatných finančných agentov na trhu.
image.png

Spoločnosť medziročne zaznamenala nárast vo všetkých oblastiach, od jednotlivých produktových kategórií až po obrat. Aj to je dôkazom neustáleho zlepšovania širokej škály a kvality poskytovaných produktov a služieb.

V roku 2022 dosiahol Finportal celkový obrat vo výške 41 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2021 nárast viac ako 15 %. V predchádzajúcom roku dokázal zaznamenať aj najvýraznejší medziročných nárast v počte nových obchodných partnerov. V NBS zaregistrovali až 402 nových agentov, čo je o 21,5 % viac ako v uplynulom roku, čím sa v počte spolupracovníkov stali číslom dva na trhu. ,,Našim cieľom je na konci roka 2023 mať viac ako 3 000 podriadených finančných obchodných partnerov, vďaka čomu, by sme sa mohli obratom v retailovom sprostredkovaní posunúť na TOP2 pozíciu,” hovorí Rudolf Adam, generálny riaditeľ Finportal.

Rok 2022 bol pre trh finančného sprostredkovania veľkou výzvou. Rast inflácie a tlak na zvyšovanie úrokových sadzieb zatriasol nielen realitným trhom, ale ovplyvnil aj oblasť úverov na bývanie. ,,Klienti sa v prvom polroku snažili zafixovať ešte v tom čase výhodné úrokové sadzby na čo najdlhšie obdobie. Druhý polrok už bol v znamení postupného zvyšovania úrokových sadzieb zo strany bánk, náročnejšieho schvaľovacieho procesu a zhoršenej dostupnosti financovania kúpy nehnuteľnosti klienta,” vysvetľuje Adrian Luterán, Riaditeľ divízie Úvery, stavebné sporenie a leasing Finportal. Aj napriek uvedeným skutočnostiam sa Finportalu aj tento rok podarilo v sektore úverov dosiahnuť nárast o 11 % oproti minulému roku a dosiahnuť historicky najvyšší objem sprostredkovaných úverov vo výške 1,2 miliardy eur. ,,Rok 2023 bude v tejto oblasti určite výzva. Trh očakáva prepad na úrovni 30 – 50 %, no my sa tejto výzvy nebojíme. Pre našich partnerov máme riešenia, ktoré im budú pomáhať získavať hypotekárnych klientov,” pokračuje Adam.

V oblasti neživotného poistenia Finportal pri počte 89 800 uzatvorených zmlúv, dosiahol medziročný rast 24 % . Celkový objem nového obchodu bol vo výške 12,7 milióna eur, pri celkovom objeme kmeňa pod správou vo výške 41 milióna eur. ,,Takéto výborné číslo sme dosiahli aj vďaka nášmu porovnávaču produktov najpoistenie.sk. Z celkového počtu zmlúv neživotného poistenia bolo viac ako 57 000 uzatvorených práve prostredníctvom neho. Naši klienti sa už naučili využívať výhody digitálneho sveta a svoje poistenie riešia rýchlo a online,” dodáva Štefan Fajnor, riaditeľ divízie neživotného poistenia Finportal.

Minulý rok sa vyznačoval aj zvýšeným záujmom klientov o životné poistenie. Tento fakt úzko súvisí najmä s rastúcim počtom poskytnutých úverov, spôsobený hypotekárnym boomom z predchádzajúceho obdobia. V sektore životného poistenia Finportal dosiahol medziročný nárast v hodnote 12 %, čo predstavuje objem obchodu vo výške 6,7 milióna eur, pri celkovom počte uzatvorených zmlúv 11 187 a poistným kmeňom 38 miliónov eur. Podľa slov Riaditeľky divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov, Petry Hesekovej ,,hypotekárni klienti mali prirodzenú potrebu pokryť svoje záväzky v prípade neočakávaných životných udalostí, ktoré môžu ohroziť ich platobnú schopnosť a celkovo životný štandard dotknutej osoby či jej rodiny.” Rovnako záujem o životné poistenie ovplyvnil aj nepriaznivý vývoj inflácie. ,,Klienti si začali uvedomovať, že so stúpajúcimi nákladmi sa ich rezervy zmenšujú a o to viac si uvedomujú potrebu krytia svojich záväzkov cez životné poistenie,” pokračuje Heseková.

Podobne ako ostatné sektory, aj sektor investícií zaznamenal nárast a to v hodnote 31 %. Objem investícií v správe Finportal sa vyšplhal na 132 miliónov eur. „Aj napriek súčasnému poklesu akcií a dlhopisov, vplyvom nečakaných udalostí, si klienti uvedomujú dôležitosť investovania a svoje úspory sa snažia čo najlepšie zhodnotiť“, hovorí riaditeľ divízie Investícií Finportal, Ľubomír Brath.

Aj v roku 2022 sa Finportal snažil svojim partnerom prinášať riešenia, ktoré by podporovali ich organický rast a prinášali im nové obchodné príležitosti. V júni 2022 broker pool spustil exkluzívnu spoluprácu s Patron GO, ktorý prostredníctvom mobilnej aplikácie poskytuje klientom na českom a slovenskom trhu analýzu platieb prostredníctvom ich bankových účtov, s využitím nariadenia PSD2. ,,Táto spolupráca bola pre nás prirodzená voľba, keďže tak Finportal, ako aj Patron Go je silný v IT zázemí a prinášaní noviniek na slovenský finančný trh. Poskytovanie bežných leadov je dnes na trhu samozrejmosť. Finportal sa ako jediný posunul na vyššiu úroveň a poskytuje svojim biznis partnerom kvalitné kontakty na klienta, s analýzou výdavkov na základe jeho transakcií na bankovom účte,” hovorí Rudolf Adam, generálny riaditeľ broker poolu Finportal. Keďže všetko nasvedčovalo blížiacej sa realitnej kríze, broker pool pripravil pre partnerov unikátnym projekt Finportal pre reality, ktorý úzko prepája realitný a finančný trh. Oba segmenty sú navzájom naviazané a kooperujúce oblasti, v ktorých je veľký potenciál na zlepšenie. Zvýšenie efektivity práce tak pocíti realitný maklér, ako aj samotný klient. O spojení týchto dvoch „svetov“ pod jednu spoločnosť hovorí Obchodná riaditeľka, Katarína Faktorová. „Je to cesta, ako rýchlo a efektívne uspokojiť potreby klienta. Okrem týchto projektov neustále pracujeme na našom informačnom systéme Myport, porovnávači produktov a aplikácii, kde zlepšujeme existujúce funkcionality a zavádzame nové, s cieľom zlepšiť užívateľskú skúsenosť, ako aj optimalizovať pracovné postupy a procesy. Len za rok 2022 sme do vývoja našich vlastných IT riešení investovali viac ako 1,5 milióna eur,” dodáva Faktorová.

 

Zanechajte správu