MŠK Novohrad

ŠK Novohrad Lučenec vznikol ako občianske združenie v júli roku 2013 riadnym zaregistrovaním klubu na ministerstve vnútra. Následne v auguste sa klub stal aj riadnym členom SFZ. Je neziskovou organizáciou. Predsedom klubu je p. Miroslav Berana podpredsedom p. Peter Imre.
Dôvodom vzniku klubu bol fakt, že v rámci mesta Lučenec neexistoval športový oddiel, ktorý by sa zaoberal výchovou futbalistov od raného veku, pričom základňa a záujem detí bol jednoznačný. Klub existujúci na pôde mesta ponúkal túto možnosť len hráčom od kategórie mladší žiaci, teda od 10 rokov.
Rodičom a verejnosti bol klub predstavený na zhromaždení rodičov dňa 7. októbra 2013. Tu sa prítomní dozvedeli podrobnosti ohľadom vzniku, zámerov, koncepcie, plánovaného fungovania a budúcnosti klubu. Na tomto zhromaždení sa do klubu prihlásilo 48 detí vo veku od 5 do 11 rokov, ktoré boli rozdelené do štyroch tréningových skupín (modrá, žltá, červená, oranžová a zelená), pričom každá skupina dostala svojho trénera a od nasledujúceho týždňa sa začal plnohodnotný tréningový proces. V priebehu nasledujúceho mesiaca sa klub rozšíril o ďalších záujemcov, pričom na konci kalendárneho roka sa mohol pýšiť už 80 – imi malými futbalistami. To si vyžiadalo vytvorenie ďalšej tréningovej skupiny (fialová). Tréningový proces prebieha u všetkých skupín okrem zelenej (najmenšie deti od 3 – 5 rokov), trikrát do týždňa. Jednotlivé tréningové skupiny vedú tréneri: p. Kamendy, p. Kováč, p. Tršo a p. Novenková.
Klub sa prezentuje ako klub rodičov, ktorí finančne prispievajú na zabezpečenie tréningového procesu.
Cieľom a víziou klubu je vytvoriť fungujúci športový subjekt, ktorý koncepčnou prácou s mládežou v rámci mesta Lučenec a okolia, bude vychovávať mladé futbalové talenty a ponúkne im tak vštepením plnohodnotných základov futbalu spektrum možností v ich ďalšom športovom napredovaní buď v samotnom klube naďalej, alebo v iných futbalových kluboch. Klub chce kvalitným tréningovým procesom vedeným odborníkmi, ako aj pravidelnou konfrontáciou jednotlivých vekových skupín na turnajoch a zápasoch v rámci Slovenskej republiky ale aj v zahraničí, vychovať konkurencieschopných futbalistov, ktorí takto budú šíriť dobré meno klubu, mestu Lučenec a celému Novohradskému regiónu.